Pracownia architektoniczna ZEW

Architekt Wnętrz Wrocław

Projektant Wnętrz

Projektowanie wnętrz Wrocław, Białobłoty, Pleszew, Konin

Projekty wnętrz Kontakt

biuro@pracowniazew.pl
+48 512 938 819

rewitalizacja Portu Miejskiego we Wrocławiu

Przedmiotem opracowania jest budynek dawnego spichlerza zbożowego (magazyn nr 4, który pełnił też funkcję elewatora portowego). Mieści się na terenie Wrocławskiego Portu Miejskiego przy ulicy Kleczkowskiej. Jego obszar uległ stopniowej degradacji. Zmalało zapotrzebowanie na tereny o dominującej funkcji przemysłowej. Struktura zabytkowego budynku ucierpiała w czasie II wojny światowej i przez pożar. Zachowana część spichleża stanowi jedynie 1/3 orygynialnej kubatury, a w całości pozostały jedynie piwnice na długości trzech skrzydeł. Zespół posiada cenne walory architektoniczne, urbanistyczne i stanowi cenny zabytek przemysłu z przełomu XIX/XX wieku. Wiele takich budynków została we Wrocławiu wyburzona, a ich potencjał zmarnowany. Jednak w miarę wypełniania ostatnich cennych działek w centrum miasta, inwestorzy zaintereesują się terenami takimi jak Port Miejski.
Projektowana adapatacja spichleża jest pomyślana jako krok pośredni w procesie rewitalizacji budynku. Stanowi strategię zakładającą ożywienie budynku na czas zanim znajdzie się komercyjny inwestor. Spichleż mógłby stać się atrakcyjnym miejscem dla różnorodnych wydarzeń kulturalnych i społecznych – bez sztywnego programu. Zaproponowano ingerencję w strukturę budynku na dwóch polach. Usunięto strop nad poziomem piwnic eksponując “Las słupów” o charakterze placu, który ma ogromny potencjał użytkowy. Otwarty poziom -1 stałby się ciągłą, ukształtowaną topograficznie przestrzenią publiczną. Istniejące masywne filary mogą stanowić podparcie dla tymczasowych instalacji, wystaw, konstrukcji i pawilonów. Kolejnym elementem adaptacji jest wymiana drewnianej konstrukcji słupów na żelbetową (w tym samym rozstawie) oraz wprowadzenie klatki ewakuacyjnej z windą.
współpraca przy projekcie: Paweł Floryn

Share Project :

Przedmiotem opracowania jest budynek dawnego spichlerza zbożowego (magazyn nr 4, który pełnił też funkcję elewatora portowego). Mieści się na terenie Wrocławskiego Portu Miejskiego przy ulicy Kleczkowskiej. Jego obszar uległ stopniowej degradacji. Zmalało zapotrzebowanie na tereny o dominującej funkcji przemysłowej. Struktura zabytkowego budynku ucierpiała w czasie II wojny światowej i przez pożar. Zachowana część spichleża stanowi jedynie 1/3 orygynialnej kubatury, a w całości pozostały jedynie piwnice na długości trzech skrzydeł. Zespół posiada cenne walory architektoniczne, urbanistyczne i stanowi cenny zabytek przemysłu z przełomu XIX/XX wieku. Wiele takich budynków została we Wrocławiu wyburzona, a ich potencjał zmarnowany. Jednak w miarę wypełniania ostatnich cennych działek w centrum miasta, inwestorzy zaintereesują się terenami takimi jak Port Miejski. Projektowana adapatacja spichleża jest pomyślana jako krok pośredni w procesie rewitalizacji budynku. Stanowi strategię zakładającą ożywienie budynku na czas zanim znajdzie się komercyjny inwestor. Spichleż mógłby stać się atrakcyjnym miejscem dla różnorodnych wydarzeń kulturalnych i społecznych - bez sztywnego programu. Zaproponowano ingerencję w strukturę budynku na dwóch polach. Usunięto strop nad poziomem piwnic eksponując "Las słupów" o charakterze placu, który ma ogromny potencjał użytkowy. Otwarty poziom -1 stałby się ciągłą, ukształtowaną topograficznie przestrzenią publiczną. Istniejące masywne filary mogą stanowić podparcie dla tymczasowych instalacji, wystaw, konstrukcji i pawilonów. Kolejnym elementem adaptacji jest wymiana drewnianej konstrukcji słupów na żelbetową (w tym samym rozstawie) oraz wprowadzenie klatki ewakuacyjnej z windą.

Inne projekty